close
تبلیغات در اینترنت
محیط یونیتی

جت ابزار

http://www.jetabzar.ir/

محیط یونیتی

به نام خدا   Game Template مجموعه ای از عناصر محیط با 160 عناصر prefabs منحصر به فرد برای ساخت زیبایی به دنبال زیبا و بصری بازی های جذاب و یا نمونه های اولیه آن است. در آخرین آپدیت ما سعی می کنیم با بهینه سازی این دارایی با سیستم عامل هایی نظیر VR، Mobile و PC توجه داشته باشیم. همه چیز با Unity 5.6 و پشته جدید پردازش پیوست شده است.    نسخه : v1.4 ▲ 160 منحصر به فرد آسان برای ویرایش prefabs ▲ 7 صحنه مثال ▲ آب واقعی واقع گرایانه بر اساس شیدرهای وحدت ▲ 2 پشته رنگ بندی برای تصاویر بهتر…

به نام خدا   Game Template مجموعه ای از عناصر محیط با 160 عناصر prefabs منحصر به فرد برای ساخت زیبایی به دنبال زیبا و بصری بازی های جذاب و یا نمونه های اولیه آن است. در آخرین آپدیت ما سعی می کنیم با بهینه سازی این دارایی با سیستم عامل هایی نظیر VR، Mobile و PC توجه داشته باشیم. همه چیز با Unity 5.6 و پشته جدید پردازش پیوست شده است.    نسخه : v1.4 ▲ 160 منحصر به فرد آسان برای ویرایش prefabs ▲ 7 صحنه مثال ▲ آب واقعی واقع گرایانه بر اساس شیدرهای وحدت ▲ 2 پشته رنگ بندی برای تصاویر بهتر…

پکیج یونیتی Game Template
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج یونیتی Game Template

توضیحات / دانلود گزارش کد : 333
پکیج یونیتی Mansion Level Interior
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج یونیتی Mansion Level Interior

توضیحات / دانلود گزارش کد : 318
پکیج یونیتی Underworld Mobile: Cave Environment
خلاصه توضیحات :

دانلود رایگان پکیج یونیتی Underworld Mobile: Cave Environment

توضیحات / دانلود گزارش کد : 311
پکیج یونیتی SciFi Industrial Level Kit 2.0
خلاصه توضیحات :

پکیج یونیتی SciFi Industrial Level Kit 2.0

توضیحات / دانلود گزارش کد : 307
پکیج یونیتی Mobile Horror Hospital level pack
خلاصه توضیحات :

پکیج یونیتی Mobile Horror Hospital level pack

توضیحات / دانلود گزارش کد : 306
پکیج یونیتی S-F Pack
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج یونیتی S-F Pack

توضیحات / دانلود گزارش کد : 301
پکیج یونیتی Funny Easter Village
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج یونیتی Funny Easter Village

توضیحات / دانلود گزارش کد : 300
پکیج محیط سه بعدی یونیتی Modular City Alley Pack
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج محیط سه بعدی یونیتی Modular City Alley Pack

توضیحات / دانلود گزارش کد : 270
پکیج محیط سه بعدی یونیتی The Lost Lands
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج محیط سه بعدی یونیتی The Lost Lands

توضیحات / دانلود گزارش کد : 269
پکیج محیط یونیتی RPG/FPS Game Assets for PC/Mobile | Industrial Set v3.0
خلاصه توضیحات :

پکیج محیط یونیتی RPG/FPS Game Assets for PC/Mobile | Industrial Set v3.0

توضیحات / دانلود گزارش کد : 263
پکیج یونیتی Park Photo Scanned Assets
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج یونیتی Park Photo Scanned Assets

توضیحات / دانلود گزارش کد : 254
پکیج محیط یونیتی Mobile City Pack
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج محیط یونیتی Mobile City Pack

توضیحات / دانلود گزارش کد : 240
پکیج محیط یونیتی Military Props
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج محیط یونیتی Military Props

توضیحات / دانلود گزارش کد : 235
پکیج محیط یونیتی Decrepit Dungeon
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج محیط یونیتی Decrepit Dungeon

توضیحات / دانلود گزارش کد : 224
پکیج محیط یونیتی BIG Environment Pack Vol.2
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج محیط یونیتی BIG Environment Pack Vol.2

توضیحات / دانلود گزارش کد : 214
پکیج محیط یونیتی Mountain Trees - Dynamic Nature
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج محیط یونیتی Mountain Trees - Dynamic Nature

توضیحات / دانلود گزارش کد : 200
پکیج محیط یونیتی Meadow Environment - Dynamic Nature
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج محیط یونیتی Meadow Environment - Dynamic Nature

توضیحات / دانلود گزارش کد : 191
پکیج یونیتی PolyWorks: Full Pack
خلاصه توضیحات :

دانلود رایگان پکیج یونیتی PolyWorks: Full Pack

توضیحات / دانلود گزارش کد : 177
پکیج یونیتی Factory District
خلاصه توضیحات :

دانلود پکیج محیط یونیتی Factory District

توضیحات / دانلود گزارش کد : 169
پروژه کامل یونیتی Horror Development Kit
خلاصه توضیحات :

دانلود رایگان پروژه کامل یونیتی Horror Development Kit

توضیحات / دانلود گزارش کد : 165
پکیج Stylized Forest Environment
خلاصه توضیحات :

پکیج محیط یونیتی Stylized Forest Environment

توضیحات / دانلود گزارش کد : 127
پکیج محیط Abandoned Factory Scene
خلاصه توضیحات :

پکیج محیط یونیتی Abandoned Factory Scene

توضیحات / دانلود گزارش کد : 122
محیط یونیتی Industrial Area
خلاصه توضیحات :

پکیج محیط یونیتی Industrial Area

توضیحات / دانلود گزارش کد : 118
پکیج محیط یونیتی Sci-fi Design Kit
خلاصه توضیحات :

پکیج محیط یونیتی Sci-fi Design Kit

توضیحات / دانلود گزارش کد : 113
پکیج محیط Horror Environment
خلاصه توضیحات :

پکیج محیط یونیتی Horror Environment Pack 2

توضیحات / دانلود گزارش کد : 76

تبلیغات متنی شما

برای سفارش تبلیغات تماس بگیرید

تبلیغات متنی شما

برای سفارش تبلیغات تماس بگیرید imdb

تبلیغات متنی شما

برای سفارش تبلیغات تماس بگیرید